ناهید مالکی نیا- عضو هیات علمی گروه مدیریت

نام : ناهید
نام خانوادگی: مالکی نیا
مرتبه علمی و پست سازمانی : عضو هیات علمی – بورسیه دوره دکتری
گروه علمی مربوطه : گروه حسابداری ومدیریت
ایمیل : nahid.malekiniya@iaubsm.ac.ir
سوابق تحصیلی :
کارشناسی : مدیریت مالی ،دانشگاه تهران ، ۱۳۸۰
کارشناسی ارشد : مدیریت مالی ، دانشگاه شهیدبهشتی تهران، ۱۳۸۴
عنوان پایان نامه : بررسی کاهش سطح ریسک اعتباری با استفاده از مدل پرتفوی بهینه تسهیلات اعتباری : مطالعه موردی بانک صادرات استان اردبیل . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم ، ۱۳۸۴ ، با درجه عالی
دکتری : مدیریت صنعتی – مالی ، واحدعلوم تحقیقات تهران ، ۱۳۹۵
زمینه های تخصصی دیگر:
سوابق آموزشی :
الف) تدریس :
۱- تدریس دروس تخصصی رشته حسابداری در مقاطع کاردانی و کارشناسی : مدیریت مالی ۱ و ۲ – امورمالی بین الملل – روش تحقیق – آمارواحتمالات – آماروکاربردآن درمدیریت ۱ و ۲ – روشهای آماری – مدیریت تولیدوعملیات – زبان تخصصی حسابداری ومدیریت ، سرمایه گذاری دربورس – حسابرسی – حسابداری صنعتی ۳ .
۲-راهنمایی پروژه مالی وکارآموزی رشته حسابداری
ب) سخنرانی در کنفرانس بین المللی
سوابق پژوهشی :
علایق و زمینه پژوهشی : مدلسازی مالی ، سیستم داینامیک (SD) ، معادلات دیفرانسیل تصادفی(SDE) درمالی ، شبکه عصبی مصنوعی(ANN) ، شبکه عصبی فازی (ANFIS)، الگوریتم های فراابتکاری (Meta-HA)
انتشار کتاب :
انتشار مقاله :
مقالات علمی در مجلات معتبر علمی-پژوهشی :
۱-مالکی نیا ، ناهید و عسگری آلوج ، حسین ، (۱۳۹۰ ) ، بررسی ارتباط هزینه سرمایه ،ارزش بازارسهام عادی وسه معیارمرتبط باارزش افزوده اقتصادی (EVA,REVA,MVA ) باارزش ذاتی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، سال چهارم ، شماره ۱۳ .
۲- مالکی نیا ، ناهید ، عسگری آلوج ، حسین و قزلباش ،اعظم ،(۱۳۹۰ ) ، رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت¬های خودرو ، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران ، دوفصلنامه اقتصاد پولي، مالي(دانش وتوسعه سابق) دوره جديد، سال هجدهم، شمارة۲ .
۳- عسگری آلوج ، حسین و مالکی نیا ، ناهید ،(۱۳۹۱ ) ، بررسی کارایی سیستم بانکهای تجاری وتخصصی درطرح بنگاههای زودبازده کوچک وکارآفرین درتوسعه تعاون بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی داده ها ، دوفصلنامه اقتصاد پولي، مالي(دانش وتوسعه سابق) ،تاریخ پذیرش ۱۷/۲/۱۳۹۱ دوره جديد، سال هجدهم، شمارة ۳ .
۴- سرافراز، ایوب ، مالکی نیا ، ناهید وعسگری آلوج ، حسین ، (۱۳۹۰ ) ، بررسی اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون (بانک توسعه تعاون) درتوسعه تعاون استان اردبیل،(۱۳۹۰) پژوهشنامه اقتصادوکسب وکار (رویکردعلمی – پژوهشی) ، واحدتهران جنوب ، سال دوم ، شماره ۱٫
۵- مالکی نیا ، ناهید وعسگری آلوج ، حسین ، (۱۳۹۹ ) ، تخمین فرایندهای خنثی نسبت به ریسک درمدل های انتشارپرشی قراردادهای آتی سکه دربازاربورس کالای ایران ، مجله دانش سرمایه گذاری انجمن مهندسی مالی ایران (درسال ۱۳۹۷ پذیرش شده و درنوبت چاپ شماره ۳۶(۹) سال ۱۳۹۹ قرارگرفته است ).
مقالات علمی در مجلات معتبر بین الملی(ISI) :
Maleki Nia , Nahid , Asgari Alouj , Hosein, Sarafraz Pireivatlou, Ayyoub, Ghezelbash, Azam .(2012). A Comparative Profitability Efficiency Study of Private and Government Banking System in Iran Applying Data Envelopment Analysis (DEA). Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) indexed in ISI, 2(11), 11603-11614.
Maleki Nia,Nahid and Asgari Aloj,Hosein, Ghezelbash, Azam .(2012), An Analytical Review of the Effect of Working Capital Development on Financial Performance Measures . American Journal of scientific research (AJSR) indexed in ISI, Issue 77,110–۱۲۲٫
Maleki Nia , Nahid , Asgari Alouj , Hosein, Sarafraz Pireivatlou, Ayyoub ,(2012),EVA approach versus BCG approach: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE), Archives Des Sciences ,ISSN 1661-464X , Vol 65, No. 9,PP.2-15.
Maleki Nia , Nahid , Asgari Alouj , Hosein, Sarafraz Pireivatlou, Ayyoub ,(2012),Interest Rate Risk of Corporate Bond Prices on Bombay Stock Exchange (BSE) –Empirical Test of the Duration, Modified Duration and Convexity), Archives Des Sciences , ISSN 1661-464X , Vol 65, No. 9,PP.598-609.
Maleki Nia , Nahid , Asgari Alouj , Hosein, Sarafraz Pireivatlou, Ayyoub ,(2012),Interest Rate Risk of Zero-coupon Bond Prices on National Stock Exchange (NSE) –Empirical Test of the Duration, Modified Duration, Convexity and Immunization Risk, Archives Des Sciences , ISSN 1661-464X , Vol 65, No. 9,PP.168-187.
Asgari Alouj , Hosein, Maleki Nia , Nahid , Sarafraz Pireivatlou, Ayyoub.(2012). A Comparative Intermediary and Operational Efficiency Study of Private and Government Banking System in Iran Applying Data Envelopment Analysis (DEA). American Journal of scientific research (AJSR) indexed in ISI, 1ssue75, 47-66.
Asgari Alouj , Hosein ,Maleki Nia , Nahid , Sajjadian Amiri, Seyed Masoud.(2012). Interest Rate Risk of Zero-coupon Bond Prices on Bombay Stock Exchange (BSE) –Empirical Test of the Duration, Modified Duration, Convexity and Immunization Risk. Australian journal of basic and applied research indexed in ISI, 6(10): 166-179.
Asgari Alouj , Hosein ,Maleki Nia , Nahid, Sajjadian Amiri, Seyed Masoud .(2012).The Effect of Systematic Risk on Cost of Capital Determinants Applying CAPM Model: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). Australian journal of basic and applied research indexed in ISI, 6(10): 180-188.
مقالات همایش های داخل و خارج :
۱- Maleki Nia,Nahid and Asgari Aloj,Hosein, Ghezelbash, Azam .(2012).The Effect of Working Capital Development on Financial Performance of Organization. 12th international conference of Science and Technology Impact on Development and Justice (STIDJ), India, Available online at Social Science Research Network(SSRN) http://ssrn.com/abstract=2007821
۲- سرافراز، ایوب ، مالکی نیا ، ناهید وعسگری آلوج ، حسین ، مهندسی فرهنگ وارزش ها وتعامل آن باسرمایه اجتماعی درسازمان هادرجهت اصلاح الگوی مصرف ، برگزیدگان جشنواره ی ملی اصلاح الگوی مصرف دانشگاه شیراز، خردادماه ۱۳۸۹٫
۳- دکترمهرانی ،ساسان ، عسگری ، حسین ، مالکی نیا ، ناهید، (۱۳۹۴) ، بهای اقتصادی معاملات و دیدگاه بر اساس منابع؛ دورویکرد تاثیر گذار در قیمت گذاری انتقالی چند ملیتی ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصادوحسابداری ،سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی.
۴- عسگری ، حسین ، مالکی نیا ، ناهید، عظیمی ثانی ، علیرضا ، (۱۳۹۴) ، ریسک ورشکستگی ومدل های اندازه گیری در حسابداری ، دومین همایش ملی چالش های مدیریت سرمایه گذاری وسیستم های حسابداری درمناطق آزادبارویکرداقتصادمقاومتی ،دانشگاه آزاداسلامی واحدبین المللی جلفا.
۵- مالکی نیا ، ناهید، دکترنوری ،ایرج ، عسگری ،حسین ، (۱۳۹۵) ، قيمت عدم اطمينان سياسي : شواهدي ازبازاراختيارمعامله بورس اوراق بهادارتهران باتاكيدبرنوع صنعت ، ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – سازمان مدیریت صنعتی تبریز، https://www.civilica.com/Paper-NDMCONFT06-NDMCONFT06_122.html

طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا، خاتمه یافته ) :
بررسی رابطه بین هزینه سرمایه ،ارزش بازارسهام عادی وسه معیارمرتبط باارزش افزوده اقتصادی ( EVA,REVA,MVA) باارزش ذاتی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ، مجری طرح ، کارفرما : دانشگاه آزاداسلامی واحدبیله سوار
بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش ونسبتهای سودآوری (ROE,ROI,EPS ) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، همکار طرح ، کارفرما : دانشگاه آزاداسلامی واحدبیله سوار
بررسی عملکردسیستم بانکی درپرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده کوچک وکارآفرین درتوسعه تعاون بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی داده ها(DEA)، همکار طرح ، کارفرما : دانشگاه آزاداسلامی واحدبیله سوار
بررسی ومقایسه کارآیی سیستم بانکی دولتی با کارآیی سیستم بانکی خصوصی بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها(DEA) ، همکار طرح ، کارفرما : دانشگاه آزاداسلامی واحدبیله سوار
بررسی اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون (بانک توسعه تعاون) درتوسعه تعاون ، همکار طرح ، کارفرما : دانشگاه آزاداسلامی واحدبیله سوار
بررسی تاثیر ساختارسرمایه برعملکردمالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (باتاکیدبرنوع صنعت) ، همکار طرح ، کارفرما : دانشگاه آزاداسلامی واحداردبیل
شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها :
عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
۱: عضو مهندسی مالی ایران
۲: عضو باشگاه پژوهشگران ایران
۳: عضو بسیج اساتید استان
۴: عضو انجمن مالی آمریکا (AFA) The American Finance Association
۵: عضوکمیته موقت داوران منتخب دوازدهمین کنفرانس بین المللی تاثیرعلوم وتکنولوژی بر برتوسعه وعدالت ایران وشبه قاره هند( STID
مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه):
۱-زبان ترکی ،زبان فارسی ،زبان انگلیسی ، زبان ترکی استانبولی
۲-تسلط به نرم افزارهای آماری DEA_Master ,Matlab,SPSS
۳-تسلط به نرم افزارهای سیستم داینامیک ,Vensim DSS Arena , Anylogic
۴-تسلط به نرم افزارهای مالی وحسابداری Oracle Crystal Ball , Soft Speed
۵-تسلط بر نرم افزار های مهارت های هفت گانه کامپیوتر


نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 10 جولای | ۱۱:۱۷ ق.ظ | توسط : iaubsm | بازدید : 2046 بازدید

آمار سایت


 • 1
 • 39
 • 213
 • 1,385
 • 6,429
 • 263,364
 • 1,537,449

آخرین دیدگاه‌ها


  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار بوده و هرگونه سواستفاده از طرح قالب طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگیری است
  طراح و کدنویس :رضا خانی